Rezultate

/Rezultate
Rezultate 2017-01-03T18:46:06+00:00

Proiectul ,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială”, a fost implementat de către Asociaţia Lumina în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului( D.G.A.S.P.C.) Bacău, în perioada 28.04.2015- 16.11.2016 .

Valoarea proiectului a fost de 925.854,25 lei, din care 833.268,83 lei finanţare prin programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi 92.585,42 lei cofinaţare din partea Asociaţiei Lumina.

,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială” a fost un proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Scopul acestuia a vizat creşterea gradului de acces la îngrijiri paliative a copiilor şi tinerilor, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică şi socială din județele, Bacău, Roman și Vaslui.

545 de profesionişti din domeniul serviciilor sociale (asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, psihologi, terapeuţi ocupationali, referenţi sociali, personal care furnizează direct servicii, lucrători sociali, educatori) au urmat un program integrat de formare: training, job shadowing şi coaching, ceea ce va conduce la dezvoltarea competenţelor pentru furnizarea serviciilor de calitate a îngrijiriilor paliative.

Au fost organizate 11 evenimente în care 500 de studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale au fost implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.

A fost derulată 1 campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii standard, privind asistarea copiilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative, de către 12 furnizori de servicii sociale din România.
1 Metodologie de lucru în asistenţa socială a fost elaborată şi trimisă spre D.G.A.S.P.C. la nivel national pentru a fi testată;
Au fost initiate 6 actiuni de lobby pentru promovarea metodologiei de asistare în îngrijiri paliative;
90 de factori de decizie, reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. la nivel national, au participat la Conferinţa Naţională ,,Îngrijiri palliative-provocări şi beneficii”, organizată la Bacău pe 7-8 aprilie 2016;

12 specialişti cu profile diferite, cu funcţie de decizie, în adminisitrarea D.G.A.S.P.C., împreună cu echipa de formatori şi managerul de proiect au constituit o reţea de consilieri în implementarea Metodologiei de lucru în îngrijiri palliative în domeniul asistenţei sociale, cu scopul de a facilita accesul altor instituţii la utilizarea metodologiei.
Au fost organizate 2 conferinţe de presă: 1 conferinţă de lansare a proiectului, în luna mai 2015 şi 1 conferinţă de închidere a proiectului în luna noiembrie 2016.