Despre noi

/Despre noi
Despre noi 2017-05-23T10:58:56+00:00

Despre Asociația Lumina

Asociația Lumina a fost fondată în 1998 de către fundația Cry in the Dark – Marea Britanie și este o organizație creștină de caritate a cărei misiune este de a ajuta pe cei în nevoie indiferent de etnie, sex, apartenență religioasa etc. și desfasoară două proiecte:

Hospice Casa Albert, localizat în Sat Luncani, Com. Mărgineni, Jud.Bacău, a debutat în anul 2006,având ca viziune îmbunătățirea considerabilă a calității vieții copiilor și tinerior adulți cu speranță limitată de viață.

Centru rezidential „Casa Lumina”, înseamnă „acasă” pentru 22 de tineri cu nevoi speciale, localizat în Comănești. Acest proiect a debutat în 1998 și viziunea sa a fost și rămâne, să facă o diferență în viața acestor tineri prin oferirea de suport medical,social, psihologic, emotional și spiritual.

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Bacău( D.G.A.S.P.C.) este instituţia care oferă asistenţă şi sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabiliăţti. Împreună cu partenerii noştri, organizaţii nonguvernamentale, fundaţii, spitale, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

Instituţia s-a format în baza H.G. 1434/2004, prin unirea Direcţiei Generale de Protecţia Drepturilor Copilului Bacău şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Bacău, fostul Inspectorat Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap.

EEA GRANTS datează din 1994 când Acordul SEE a intrat în vigoare, ceea ce a determinat creșterea finanțării, dar și spațiul geografic de acționare. SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

În perioada 2004-2009 Granturile SEE și Granturile Norvegiene și-au extins relațiile odată cu extinderea Uniunii Europene din 2004, an în care au aderat în UE și la Spațiul Economic European (SEE)10 state. Aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană a dus la o extindere suplimentară în 2007 a Granturilor Norvegiene și a SEE.

Scopul Mecanismul Financiar Norvegian este să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse. În perioada 2009-2014, 16 țări au beneficiat de fiinanțatră în valoare de 1.798 miliard de Euro, România a primit o finațare totală de 115,20 milioane Euro. Domeniile principale vizate sunt: incluziunea socială (cu accent pe comunitățile de romi), dezvoltarea socio-economică, egalitatea de șanse, combaterea sărăciei, dezvoltarea comunitară și educație.

www.asociatialumina.ro

Despre proiectul ,Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială”

Asociaţia Lumina în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău colaborează pentru adoptarea unei noi metodologii la nivel naţional.

Proiectul ,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială”, implementat de către Asociaţia Lumina în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului( D.G.A.S.P.C.) Bacău, se va derula în perioada martie 2015- aprilie 2016 .

Valoarea proiectului este 925.854,25 lei, din care 833.268,83 lei finanţare prin programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi 92.585,42 lei cofinaţare din partea Asociaţiei Lumina în perioada 28.04.2015- 16.11.2016.

,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială” este un proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Scopul acestuia vizează creşterea gradului de acces la îngrijiri paliative a copiilor şi tinerilor, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică şi socială din județele, Bacău, Roman și Vaslui.

300 de profesionişti din domeniul serviciilor sociale (asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, psihologi, terapeuţi ocupationali, referenţi sociali, personal care furnizează direct servicii: lucrători sociali, educatori) vor urma un program integrat de formare: training, job shadowing şi coaching, ceea ce va conduce la dezvoltarea competenţelor pentru furnizarea serviciilor de calitate a îngrijiriilor paliative.

500 de studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale vor fi implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.

1 campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii standard, privind asistarea copiilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative, de către 12 furnizori de servicii sociale din România.

În perioada desfășurării, respectiv, aprilie 2015-aprilie 2016, vor fi vizați 888 de beneficiari direcți, printre care copii, tineri cu boli paliative și familile acestora, dar și specialiști în servicii sociale ce vor trebui să se perfecționeze conform unei metodologii exacte ce vizează îngrijirea și consilierea acestor grupuri vulnerabile.

Sumarul activităților ,Îngrijiri paliative – măsuri integrate pentru incluziune socială”

  • 340 de specialist au parcurs programul de formare( training, job shadowing şi coaching) şi au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative);
  • 1 Metodologie de lucru în asistenţa socială a fost elaborate şi trimisă spre D.G.A.S.P.C. la nivel national pentru a fi testate;
  • au fost initiate 6 actiuni de lobby pentru promovarea metodologiei de asistare în îngrijiri paliative;
  • 90 de factori de decizie, reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. la nivel national, au participat la Conferinţa Naţională ,,Îngrijiri palliative-provocări şi beneficii”, organizată la Bacău pe 7-8 aprilie 2016;
  • 11 evenimente de informare a 500 viitori specialist (asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, etc.)

Continuarea proiectului: COERENT Plus

Activitățile acestui proiect cuprind:

a) 200 de profesionişti din domeniul asistenţei sociale, din toată ţara, angajati în D.G.A.S.P.C. sau în alte organizaţii care furnizează servicii de asistenţă socială sau îngrijiri palliative, dar şi voluntari care prestează ore de voluntariat în aceste instituţii, vor fi incluşi în modului de formare;

b) 12 specialişti cu profile diferite, cu funcţie de decizie, în adminsitrarea D.G.A.S.P.C., împreună cu echipa de formatori şi managerul de proiect vor constitui o reţea de consilieri în implementarea Metodologiei de lucru în îngrijiri palliative în domeniul asistenţei sociale, cu scopul de a facilita accesul altor instituţii la utilizarea metodologiei.