Formular inscriere modul training

//Formular inscriere modul training

Formular inscriere modul training

Pentru că oferim îngrijiri paliative şi pentru că solicitările către asociaţia noastră cresc constant, ne-am gândit să împărtăşim din experienţa noastră, astfel încât numărul copiilor, tinerilor şi adulţilor, diagnosticaţi cu o boală incurabilă, care să aibă acces la acest tip de servicii să crească atât cantitativ, cât şi calitativ.

În acest fel a luat naştere ideea proiectului ,,Îngrijri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială” aprobat spre finanţare de către F.R.D.S.

Prin urmare, în perioada 28.04.2015-28.04.2016, în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ( D.G.A.S.P.C. Bacău) implementăm acest proiect care se dovedeşte pe cât de ambiţios, pe atât de interesant.

Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul are o valoare totală de 758.908,66 lei, din care 683.017,79 lei, finanţare cu sprijinul Programului RO10 CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Cele 3 componente ale proiectului sunt:

Formare ( training, job shadowing, coaching):

300 de specialişti din domeniul serviciilor sociale vor parcurge un modul de training de 2 zile. Trainingul va fi organizat în Bacău şi va avea ca scop dezvoltarea competenţelor participanţilor în furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către tineri şi copii din grupuri vulnerabile. Participanţii la sesiunile de training îşi vor însuşi principiile de bază în îngrijirle paliative, vor învăţa ce standarde se aplică şi procedurile ce trebuie urmate.

Informare- campanie de informare în şcoli şi licee

Vor fi organizate 7 activităţi de informare către 500 de studenţi, viitori specialişti, din judeţele Bacău, Neamţ, Vaslui.

Dezvoltare Metodologie

Această activitate constă în dezvoltarea unei metodologii privind furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către copii şi tineri, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune socială şi economică şi care au nevoie de îngrijiri paliative. Metodologia va fi dezvoltată după modelul de bune practici de la Hospice St. Christopher, din Londra, Marea Britanie, primul hospice din lume.

Specialiştii din domeniul social care sunt interesaţi să participe la modulul de formare sunt invitaţi să completeze formularul de înscriere ataşat şi să îl trimită completat către echipa Asociaţiei Lumina. Datele de contact se regăsesc pe formular.

Formular înscriere modul training

Mara Matei

Specialist Relaţii Publice

Mail: matei.mara@asociatialumina.eu

Tel.: 0735.211.510

By | 2016-06-30T13:53:45+00:00 aprilie 28th, 2015|instruire|0 Comments

About the Author:

Administrator & web designer pentru Asociația Lumina

Leave A Comment